środa, 15 października 2008

przyczyny emigracji

Od wielu lat Polacy wyjeżdżają za granicę…Początkowo były to emigracje ze względów politycznych. Po powstaniu listopadowym opuściło Polskę ponad 10tys. osób. Wśród nich byli m.in.: wybitny polityk Adam Czartoryski, poeci- Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, kompozytor- Fryderyk Chopin, historyk- Joachim Lelewel. Część z nich, dzięki swoim osiągnięciom, zdobyła sławę na całym świecie. Z czasem ludzie wyjeżdżali po to, by odnaleźć swoich bliskich. Inni emigrowali w poszukiwaniu lepszego bytu.
Po wejściu Polski do Unii Europejskiej część krajów otworzyła swoje rynki pracy, a wielu Polaków zdecydowało się na wyjazd. Obecnie rynek jest dużo bardziej nasycony i o dobrą pracę jest trudniej, a Polacy często rozczarowani są rzeczywistością, którą zastają za granicą.
Szacuje się, że poza granicami kraju mieszka aktualnie ok. 17 mln Polaków, nie licząc osób osiadłych na dawnych kresach wschodnich i przesiedlonych w obrębie byłego ZSSR.

Brak komentarzy: